Serveis

Slide background

La nostra política de viatges, visites i entrevistes personals als usuaris dels nostres productes per tot el Món, no només pretén presentar la nostra empresa, la seva organització, la nostra història, els nostres productes, la conveniència de la seva utilització, etc … , sinó que a més té un component molt important, i altament apreciat per tots els nostres clients, que és assessorar i establir paràmetres, directrius teòric – pràctiques específiques per a cada cas, per tal d’optimitzar i millorar els processos de mòlta de les empreses. La nostra experiència i coneixements en aquest específic camp de la mòlta, que és cada dia més important per aconseguir una qualitat òptima i millorada en els productes finals ( rajoles, sanitaris, etc … ) , ens permet assessorar de manera adequada als usuaris de com poden obtenir un millor rendiment en aquest procés, que a més de ser més eficaç procura, la majoria de les vegades, esdevenir un estalvi per al client, quant a reducció de temps de mòlta , estalvi energètic, consum de mitjans de mòlta , etc …
En no existir una literatura tècnica i específica per a aquest procés, i degut bàsicament, a la gran varietat de molins diferents que cada usuari té ( continu, discontinu, modular… ), a les diferents matèries primeres a moldre (frites, esmalts, pigments, minerals … ), o una mida de partícules variables , així com els diferents tipus de mòlta, tant sigui en via humida com en via seca.

El nostre assessorament personalitzat per a cada usuari, és altament apreciat i un cop posat en pràctica els nostres clients obtenen resultats òptims en cada ca. Després de demanar unes poques dades específiques, els confeccionem unes fitxes o recomanacions a seguir, que al client li serveixen perquè el seu procés de mòlta sigui més eficaç.

Aquesta política de visites a l’exterior, d’assessoria exclusiva, així com de contactes personals, ha fet que la demanda, i l’ús , dels nostres productes a tot el món, segueixi augmentant cada any al mateix temps que incrementa el prestigi de la nostra empresa i els nostres productes.

Disposem a més d’un servei d’instal•lació de revestiments d’alúmina, format per un equip d’operaris i tècnics, altament qualificats. Amb experiència en instal•lacions en multitud de països, així com amb disponibilitat immediata per viatjar per tot el Món.

La instal•lació d’un revestiment d’alúmina en un molí, on la superfície interior és corba i de vegades irregular, requereix sempre per al seu muntatge, un personal específic i amb experiència.

Hito Technical Industries, S.L., ofereix als seus clients en qualsevol país del món, els serveis d’instal•lació de revestiments, la qual cosa garanteix la màxima durada dels mateixos.

L’experiència, combinada amb la joventut i dinamisme, de l’equip de muntadors de Hito Technical Industries, S.L., és reconeguda i està contrastada en els centenars de muntatges realitzats durant més de 30 anys, entre d’altres, en els següents països: Espanya, França, Itàlia, Alemanya, Bèlgica, República Txeca, Ucraïna, Tunísia, Egipte, Turquia, el Marroc, Algèria, Vietnam, RP Xina, Veneçuela, Colòmbia, etc.