Política de Privacitat

Als efectes del que preveu la Llei orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal , HITO TECHNICAL INDUSTRIES, SL., Amb seu al carrer Narcís Monturiol , 26 de Santa Eulàlia de Ronçana ( Barcelona ) informa a l’usuari que accedeixi a aquesta pàgina web que les dades personals facilitades a HITO TECHNICAL INDUSTRIES, SL., s’inclouran en un fitxer de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de HITO TECHNICAL INDUSTRIES, SL. amb domicili a Santa Eulàlia de Ronçana , Barcelona

La finalitat del fitxer i naturalesa del mateix són la comunicació entre HITO TECHNICAL INDUSTRIES, SL.i els seus clients , així com la publicitat , promoció i oferta dels serveis de l’empresa a través de la seva pàgina web . La recollida i tractament de les dades personals té únicament una finalitat informativa i de manteniment de la relació contractual establerta entre l’usuari i FITA TECHNICAL INDUSTRIES , SL .. En el cas que els usuaris plantegin qüestions , o demanin informació sobre els serveis oferts per HITO TECHNICAL INDUSTRIES, SL., Les seves dades personals s’utilitzaran exclusivament per respondre a les seves peticions i instàncies i facilitar-li la informació reclamada .

HITO TECHNICAL INDUSTRIES, SL. garanteix que la informació subministrada per l’usuari no es comparteix amb tercers , i que en cap cas l’ esmentada informació serà cedida o comercialitzada , protegint en tot moment la privacitat de les comunicacions i les dades personals dels usuaris . L’usuari consent expressament que les dades personals recollides per HITO TECHNICAL INDUSTRIES, SL. puguin ser enviades a organismes públics o privats d’acord amb la finalitat de la recollida de les dades . HITO TECHNICAL INDUSTRIES, SL. queda autoritzat també a subministrar l’ esmentada informació a les autoritats nacionals i internacionals quan sigui requerit i sigui obligat per un mandat legal , judicial o administratiu . Qualsevol altre ús de les dades de caràcter personal diferent als esmentats requerirà previ i exprés consentiment. L’usuari podrà exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés , rectificació , oposició i / o cancel · lació de les seves dades de caràcter personal , mitjançant el tràmit d’una comunicació escrita a l’adreça anteriorment indicada o un correu electrònic a hito@hito.es

HITO TECHNICAL INDUSTRIES, SL. comunica als usuaris que aquesta pàgina web utilitza cookies per a finalitats estadístiques i per oferir un servei més personalitzat . L’usuari podrà impedir l’emmagatzematge de cookies i desactivar-les mitjançant les opcions corresponents del seu navegador , encara que s’adverteix que això pot dificultar la navegació pel lloc web .

HITO TECHNICAL INDUSTRIES, SL. manifesta que ha adoptat les mesures de seguretat disposades en la normativa de desplegament reglamentari de la LOPD , i s’obliga al compliment del deure de secret sobre les dades de caràcter personal .